diumenge, 15 de desembre de 2013

L'últim Talgo a Montpellier/El último Talgo a Montpellier/The last Talgo to Montpellier/Le dernier Talgo à Montpellier


L'últim Talgo a Montpellier/El último Talgo a Montpellier/The last Talgo to Montpellier/Le dernier Talgo à Montpellier
Cargado originalmente por UT440_132M

A través de Flickr:
[CAT] A les cinc i tres minuts, la 252 053 és l'última que transporta els viatgers del Talgo Mare Nostrum cap a Montpellier, al seu pas per l'estació de Mollet-Sant Fost.
Serà l'últim tren internacional que passarà pel canviador d'ample de Portbou, després de més de 40 anys. Ell és l'últim de la llista de desapareguts trens internacionals per via convencional. Darrere seu han caigut il·lustres com el Catalán Talgo, els Tren Hotel de Milán i Zurich, i aquesta setmana es va afegir el Tren Hotel Joan Miró, Barcelona - París.
Si bé aquest Talgo Mare Nostrum, no es veurà suprimit del tot, ja que seguirà circulant, però finalitzant recorregut a Barcelona-Sants.

[ESP]
A las cinco y tres minutos, la 252 053 es la última que transporta a los viajeros del Talgo Mare Nostrum hacia Montpellier, a su paso por la estación de Mollet-Sant Fost.
Será el último tren internacional que pasará por el cambiador de ancho de Portbou, después de más de 40 años. Él es el último de la lista de desaparecidos trenes internacionales por vía convencional. Detrás suyo han caído ilustres como el Catalán Talgo, los Tren Hotel de Milán y Zurich, y esta semana se añadió el Tren Hotel Joan Miró, Barcelona - París.
Si bien este Talgo Mare Nostrum, no se verá suprimido del todo, ya que seguirá circulando, pero finalizando recorrido en Barcelona-Sants.


At three minutes past five o'clock, the 252 053 is the last that transports guests Talgo Mare Nostrum to Montpellier passing through by the station Mollet Sant-Fost.
It will be the last train will pass through the changing international bandwidth Port Bou, after more than 40 years. He is the last of the list of missing trains international conventional route. Have fallen behind their illustrious as the Catalan Talgo, the train Hotel to Milan and Zurich, and this week added the Train Hotel Joan Miró, Barcelona - Paris.
While this Talgo Mare Nostrum not be removed completely, as it will continue circulating, but ending journey Sants.

[FRA[ Après trois minutes de cinq heures, le 252 053 est le dernier qui transporte les clients à Talgo Mare Nostrum Montpellier en passant par la station Mollet Sant Fost-.
Ce sera le dernier train va passer à travers l'évolution de la bande passante internationale Port Bou, après plus de 40 ans. Il est le dernier de la liste des trains manquant voie conventionnelle internationale. Ont pris du retard leur illustre que le Catalan Talgo, l'Hôtel de train à Milan et Zurich, et cette semaine, ajoute le chemin de fer Hôtel Miró, Barcelone - Paris.
Bien que cette Talgo Mare Nostrum pas être complètement supprimé, car il continuera de circuler, mais se terminant voyage Sants.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada